© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czBRNO - HÁDY

urbanistická studie


Urbanistická kompozice umožňuje správně traktovat pobytové veřejné, poloveřejné a soukromé prostory. Artikuluje městský park jako očekávanou součást kvalitního městského bydlení, zároveň umožňuje stavebně účelně a ekonomicky vytvořit příjemně obytné měřítko polosoukromých bloků bytových domů s podzemním parkingem. Návrh definuje místa pro sportovně rekreační aktivity, obchody, služby, mateřskou školku, ZUŠ, komorní galerii i kostel. Součástí souboru je i místo pro domov s pečovatelskou službou pro seniory, sociální bydlení se startovními byty a rodinné bydlení cohousingového typu. Dominantu obytného souboru tvoří věžový bytový dům obklopený zelení parku, obsahující variabilní strukturu bytů od 1KK až k mezonetovým bytům se střešními terasami.


nahoru