© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czCohousing, řadové RD

Dobré Pole


Urbanistické řešení vychází z klasické vesnické ulicovky, která se ve středu rozšiřuje a je lemována zeleným pásem. V tomto duchu jsou navrženy řadové domky navazující na příjezdovou ulici. V druhém plánu parcely je umístěna prostorová struktura domů pro seniory obsahující patrové dvojdomky ve dvou hnízdech. Společný objekt sociálních služeb je umístěn v jednom z domků. Jižní část území je věnována veřejnému prostranství a v části odstavnému parkingu.nahoru