© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czDOMOV PRO SENIORY

Litomyšl


Zachování identity jednotlivce, respekt k jeho zvykům, osobní svobodě, možnost sousedského sdílení různých standardů intimity, minimalizace obslužných prostor, koncept nenavozující „ústavní“ pocit anonymity, podpora lidské sounáležitosti a ochoty sdílet chtěné, maximální obytný komfort v ekonomicky řešené dispozici, dům A pro intenzivnější péči, dům B umožňuje více svobody klientů, společná hospodářská podnož, možnost dosáhnout pasivního energetického standardu budovy.nahoru