© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czMotto


Adaptace

Neustále posilujeme schopnost rychlé adaptace na aktuální obchodní i společenské vztahy, stejně jako na přesné zacílení na podstatu problému konkrétního řešení a vysokou profesionalitu jeho řešení.


Analýza

Poskytování architektonických a urbanistických služeb pro širokou klientelu – developery, veřejný sektor i soukromé osoby, se neobejde bez hluboké analýzy jejich potřeb a přání stejně jako sociálních, ekologických a etických aspektů naší práce.


Autor

Kvalitní architektura může vzniknout jedině v případě autorsky důsledného výtvarného konceptu; kontinuální autorské úsilí v průběhu práce na projektu až k realizaci, s pečlivým soustředěním se na stavební detail je podmínkou dobrého výsledku.


Alternativy

Kreativní spolupráce všech stálých i externích členů našeho týmu s možností interní soutěže v rámci každého projektu přináší množství alternativ, z nichž v průběhu návrhu krystalizuje výsledná forma díla – nejvhodnějších řešení v každém okamžiku procesu.


Aplikace

Úspěšná aplikace našich předchozích zkušeností do procesu návrhu a realizace stavby je vážným cílem, který máme na vědomí během celého procesu navrhování.


Architektura

Chceme tvořit architekturu smysluplnou s potenciálem dlouhodobé bezchybné funkce a formování sociálního prostředí. Usilujeme o architekturu čistou a soudobou, s pozitivním energetickým nábojem, vlídnou ke svým uživatelům.

nahoru