© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czÚZEMNÍ PLÁN VYČLENĚNÝCH ČÁSTÍ PRAHY - BOHDALEC - SLATINY, BROWNFIELD STRAŠNICE

Bohdalec IPR


Zadáním zpracovatele Metropolitního plánu (IPR) bylo upravit urbanistickou studii pro území VRÚ Bohdalec / Slatiny (dle MPP lokality Pod Bohdalcem, Slatiny a V Korytech) zpracovanou pro Městskou část Praha 10 do formální podoby Územních plánů vymezených částí hlavního města Prahy. Území Bohdalec / Slatiny - brownfield Strašnice je území dlouhodobě zanedbané. Studie řeší přípravu a možnosti nastartování jeho rehabilitace a rozvoje stejně jako úkol nalézt nové využití pro plochy redukovaného seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice při zachování koridoru pro železnici.


nahoru