© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czDOSTAVBA STŘEDNÍ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ

Železný Brod


Razantní modernistická stavba architekta V. Šulce, iniciovaná Plečnikovým žákem prof. Metelákem, je ve dvorní části nově dokomponována novostavbou, skrývající v zemních terasách technické zázemí sklářské hutě. Nad terasy vystupuje samostatná hmota laboratoří a tělocvičny napojená na hlavní schodiště původní budovy průchozí, rozšiřující se aulou jako novým shromažďovacím centrem školy.nahoru