© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czKOLBENOVA BUSINESS PARK

Praha – Vysočany


Bloková zástavba brownfieldu navazuje na Kolbenovu ulici, kterou mění na velkorysý městský bulvár. Navrhovaná ortogonální i diagonální propojení území zapojují do širší struktury. Lokální dominanty tvoří charakteristické orientační body nové urbanizované části Vysočan. Čitelná struktura, charakter objemů a hierarchizace prostorů vnáší do území lidské měřítko.nahoru