© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czSOUBOR RODINNÝCH DOMŮ

Husinec


Projekt je veden snahou poskytnout obyvatelům příměstské obytné skupiny pocit pospolitosti a zároveň umožnit přirozený sociální život skrze důslednou prácí s veřejným prostorem. Ten je lehce srozumitelný (ulice, parčík, náměstíčko) a zároveň přizpůsobený i pro přirozený pěší a cyklistický pohyb. Škála stavebních typů od řadových domků, dvojdomků, vilek zajišťuje sociální vrstevnatost prostředí.nahoru