© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czPOD VRŠOVICKOU VODÁRNOU

bytový soubor


Studie řeší možnosti rezidenční výstavby na místě projednávaného stávajícího projektu kapacitní administrativní pronajímatelné budovy. Jedná se o exponované místo v těsné návaznosti na ulici 5.května. Návrh umožňuje koncepčně transformovat magistrálu na funkční veřejný prostor – městský bulvár; zapojuje tepnu do projektu (přimknutý parter) spolu s možností řešit v přilehlém úseku humanizaci magistrály jakožto její vzorovou část snadno realizovatelnou formou. Hustota a výška navrhované zástavby odpovídá významu a charakteru místa. Kompozičně tvoří sestava věží harmonický celek s historickou vodárenskou věží michelské vodárny, která je zamýšlena v dlouhodobém horizontu jako součást veřejného prostranství / parku v rámci vnitrobloku navrhované zástavby.


nahoru