© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czZASTŘEŠENÍ VRÁTNICE Č.13

Letiště Praha


Poetická kompozice zastřešení připomínající roztažená křídla ptáka je ve skutečnosti výsledkem pragmatických úvah: vedení inženýrských sítí kolem buňky vrátnice umožňovalo založení sloupů střechy právě jen ve dvou bodech. Nosnou konstrukci tvoří ocelový prostorový svařenec – rám průřezu trojúhelníku z ocelových plátů s žebry nesoucími průsvitnou krytinu střechy.nahoru