© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czRODINNÝ DŮM

Záhrabská


Dům postavený na stávajícím terénním plató má jednoduché, střízlivé tvarovaní, které spolu s užitím přírodních stavebních materiálů přispívá k tomu, že klidně a nerušivě splývá s okolním lesem, do něhož je citlivě vložen. Stavba nechce tvořit krajinný akcent, ale naopak klasickým tvaroslovím venkovského domu dotváří stávající prostředí v duchu zásad harmonické architektury.nahoru