© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czBytové domy Jahodnice

Praha – Hostavice


Obytná skupina tvořená systémem polouzavřených bloků navzájem propojených pěšími trasami. Každý byt má svůj venkovní balkon, loggi, či předzahrádku. Nalezením optimálních proporcí vnitroblokových prostor bylo dosaženo harmonického sousedského bydlení bez snížení pocitu potřebného soukromí nebo sociálního bezpečí obyvatel.nahoru