© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czDOMOV PRO SENIORY

Sezimovo Ústí


Koncept domova s pečovatelskou službou pro seniory kompozičně doplňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby ze sedmdesátých let 20. stol. Měřítkově vlídná polouzavřená ortogonální kompozice tří bytových pavlačových domů s přízemním pavilonem pečovatelských služeb přirozeně utváří veřejný, poloveřejný a soukromý prostor obytného souboru. Ekonomické stavební řešení umožňující kompaktní, variabilně užívané tradiční obytné prostředí.nahoru