© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czObytný Soubor Jahodnice

Praha – Hostavice


Zvolenou měřítkově pestrou strukturou je vytvořen plnohodnotný obytný okrsek s objemově střídající se skladbou rodinného bydlení různého plošného standardu – řadové domky, dvojdomky i skupiny atriových domků. Bytové domy přimknuté k ulici obsahují v parteru obchody. Základní škola, sportoviště a společensko-kulturní centrum dotvářejí obytnou kvalitu veřejného prostoru.nahoru