© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czKežmarská chata

Horská chata Slovensko


Základním výtvarným motivem pro architektonický výraz budovy je vytvoření jednoduché, tvarově střízlivé formy s maximálně efektivním objemovým faktorem tvaru, umožňujícím využít jak jeho vhodnou aerodynamiku vzhledem k působení silného nárazového větru v místě, tak i co možná nejpříznivější tvar k získávání a udržení solárního, ale i krbem naakumulovaného tepla. Stavební objem nové Kežmarské chaty tvoří kompaktní krychle o rozměru13.5x13.5x 13.5m, jejíž jihovýchodní část je seříznuta tak, aby šikmá část střechy mohla být osazena solárními panely. Cílem je postavit na tradičním tatranském místě snadno zapamatovatelný, výtvarně jasný, přitom lidsky vlídný a přátelský, zároveň logicky působící energeticky soběstačný soudobý dům, zvoucí návštěvníky hor k odpočinku, občerstvení i pobytu.
V jednoduchosti je symbolicky ukotvena nadčasová krása, která zároveň symbolizuje přirozenou místní stavební kulturu ale i technické možnosti dnešní doby. Kubus krychle je nakoso horizontálně rozšířen vnější ocelovou terasou. Terasa je vnějšími schody spojená se základní pobytovou terasou na místě původní budovy Kežmarské chaty, symbolicky kopíruje obrys původního domu. Je vymezena nízkými zídkami ve stopách původních zdí budovy, které zároveň sloužící k posezení i připomínce historické energie místa.nahoru