© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.cz150 LET SOKOLA V PRAZE:
POMNÍK 3. ODBOJE

Praha – Vinohrady


Česká obec sokolská se v rámci příprav oslavy 150. výročí založení Sokola v Čechách, v souvislosti s připomínkou „třetího odboje“ sokolů proti totalitní moci, rozhodla zrealizovat pomník, jako výtvarné ztvárnění kontinuálně trvající cesty sokolských idejí. Z návrhů byla vybrána plastika autorů Petra a Karla Holubových, která jednoduchou, výtvarně střízlivou formou působivě naplňovala požadovaná poselství.nahoru