© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czPŘÍSTAVBA BRUSÍRNY

galerie


Přístavba galerie ke stávajícímu objektu brusírny je řešena jako přízemní jednoduchý objekt půdorysných rozměrů 12,0 x 10,5m a výšky 3,7m s plochou střechou mírně předstupujícím před štít stávající budovy. Přístup je ze stávající budovy se sjednocenou úrovní podlah. Přístavba bude mírně zapuštěna do stávajícího terénu zahrady. Konstrukčně se jedná o trojici monolitických stěn, které vynášejí stropní desku. Velké formáty prosklení jsou v ocelových rámech. Jihovýchodní, částečně prosklená stěna je cloněná přesahem střešní desky, která zároveň vytváří komorní prostor zápraží. Hmotová kompozice je doplněna střešním ocelovým světlíkem tvaru krychle o hraně 2,7m.


nahoru