© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czPOLYFUNKČNÍ AREÁL REITKNECHTKA

Praha – Pankrác


Dvojice městských bloků je koncipována jako součást budoucí zástavby podél severojižní magistrály s ohledem na její zamýšlenou úpravu na městský bulvár. Polouzavřené zálivy nepravidelného tvaru svým prolnutím do hmot bloků diferencují venkovní prostory stejně jako umožňují zásadní nárůst poměru nájemních ploch a ploch komunikací a zázemí.nahoru