© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czUrbanistická studie Bohdalec - Slatiny, brownfield Strašnice

nové město


VRÚ Bohdalec / Slatiny - brownfield Strašnice je území dlouhodobě zanedbané. Studie řeší přípravu a možnosti nastartování jeho rehabilitace a rozvoje. Současně je úkolem studie nalézt nové využití pro plochy redukovaného seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice při zachování koridoru pro železnici. Projednaná urbanistická studie bude sloužit jako podklad pro nově vznikající Metropolitní plán Prahy a následně může být podkladem pro regulační plány jednotlivých částí území i pro následné územní rozhodování odboru rozvoje.


nahoru