© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czRodinný dům

Donín


Návrh se skládá ze dvou částí – konverze statku na penzion a rekonstrukce a dostavby výminku ve druhé stavební etapě. Dostavba výminku orientovaného podélně s obecní komunikací v maximální možné míře zachovává stávající členění domu - pouze do prostoru zahrady rozšiřuje stavební objem o obývací prostor s kuchyní – ten se prostřednictvím skleněné posuvné stěny nově může plně propojit s prostorem zahrady. Na ploché střeše dostavby lze mít pěstební souvrství a ozelenit ji. Přístup je možný z nově vybudovaného podkroví. Na uličním průčelí dochází ještě k mírnému zasunutí vstupní partie s garáží, aby se došlo k vizuálnímu oddělení obou stavení a zčitelnila se tak původní urbanistická struktura statku. Dnešní půda domu se změní v obytné podkroví – zachovává se původní rovina střechy a dochází k zateplení střešního pláště a proražení několika střešních oken osazených ve sklonu střechy.nahoru