© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czADMINISTRATIVNÍ CENTRUM IPS

Praha – Vršovice


Uzavřená symetrická kompozice kancelářských a bytových domů s asymetricky umístěnou kampanilou–bytovou věží–plní dvojí účel: navenek tvoří svorník nesourodé okolní Vršovické zástavby a svým ortogonálním půdorysem zpevňuje její často sotva naznačené prostorové vazby. Dovnitř pak vytváří sled veřejných a poloveřejných prostor: monumentální veřejná piazza, krytý chodník jako moderní obdoby městského loubí a otevřenou agoru uvozující hlavní vchody do obou administrativních budov.nahoru