© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czEkofarma v Liškách

Hlásná Třebáň


Pozemek se nachází na náhorní planině mezi obcemi Rovina a Hlásná Třebaň. Pro stavbu farmy je navrženo místo terénního zlomu v severní části travnatého pozemku při kraji lesa. Je zčásti kryté stromy. Budovu tvoří tradičně pojaté selské stavení s charakteristickým kamenným vyzděným štítem. Obytné křídlo farmy je situováno rovnoběžně s okrajem lesa v místě, kde se hrana pozemku výškově láme. Umístění základní hmoty domu relativně ve středu pozemku umožňuje kontrolovat obě louky, které jsou zalomením půdorysu domu vytvořeny a jež zároveň parcelu dělí na část hospodářskou – intimní a předpolí farmy – jako louku a budoucí zahradu s ovocnými stromy. Obytná část statku se otevírá směrem k příjezdu a z jihu je opatřena krytým zápražím. Základní tvar domu se skládá ze dvou hmot - z obytné části spojené s chlévem pro zvířata a ze stodoly s hospodářskou částí a dílnou. Výrazným architektonickým prvkem je podlouhlý kamenný taras vedený napříč pozemkem, který slouží pro definování prostoru hospodářského dvoru a prostoru jižní louky.nahoru