© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czBYTOVÝ SOUBOR

KOTI Hyacint


Bytový projekt KOTI Hyacint je situován v městské části Praha 12 – Modřany, v ulici Československého exilu. Projekt sestává ze dvou etap / samostatných bloků. Každá z etap nabízí rovnoměrné zastoupení bytů různých dispozic od malometrážních až po luxusní byty 5+kk s terasami v nejvyšších podlažích. V parteru domů podél tepny Československého exilu jsou situovány nebytové prostory. Vnitroblok každé z etap je parkově upraven, podél hlavní ulice předpokládá projekt výsadbu aleje.
Součástí zkolaudované první etapy komplexu je také energeticky pasivní dům F – v rámci celého komplexu a vůbec všech českých rezidenčních projektů získal osvědčení „Certifikovaný projekt pasivního domu“ podle mezinárodně uznávaných kriterií stanovených Passivhaus Institutem se sídlem v Darmstadtu od Centra pasivního domu.nahoru