© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czPOLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK HRANIČÁŘ

Ústí nad Labem


Dům zahušťuje stávající strukturu centra a dodává mu velkoměstské měřítko. Současně tvoří přechodovou formu mezi okolními modernistickými solitéry a tradičním blokem. Kompaktní stavba přitom zachovává průchodnosti bloku pro pěší: systém teras, loubí, pasáží, průchodů a náměstíček plynule převádějících pohyb návštěvníka v náročném svažitém terénu.nahoru