© 2012-2018 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czBYTOVÝ SOUBOR DOLNÍ CHABRY - ETAPA E

Dolní Chabry


Novostavba etapy E bytových domů je umístěna na pozemku severně od ulice K Beranovu. Objekty jsou přístupné z jihu pěší vyrovnávací rampou z chodníku ulice K Beranovu přes pěší polosoukromé komunikace vnitrobloku; ze severu přes vyrovnávací schody; ze západu navazuje pěší rampa na plánovanou cyklostezku; z východu na další plánovanou etapu F. Etapa E je členěna na 4 části/sekce: dům 15, 16, 17, 18. Každá sekce má 4+1np, ve všech nadzemních podlažích jsou umístěny byty (ateliery). V 1np mají byty předzahrádky s terasami orientovanými převážně do vnitrobloku. V ostatních podlažích navazují na všechny byty balkony; byty v ustupujících podlažích jsou vybaveny střešními terasami s instalovanými dřevěnými pergolami. Etapa E má společnou suterénní podnož s parkovacími stáními, sklepy a technickými místnostmi.nahoru